Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД е единствената в страната държавна болница по спортна медицина и спортна травматология.

Тя е към Министерството на спорта.
В лечебното заведение се извършват диагностика и лечение (консервативно и оперативно) на спортния травматизъм на опорно-двигателния апарат, както и строго специфични медицински дейности, свързани с детския и масовия спорт и с високото спортно майсторство. Обект на нашите грижи са и спортистите-ветерани. Ние градим професионално доверие и сме в услуга на обществото.
При нас работят водещи специалисти, чиято грижа са пациентите с проблеми в опорно-двигателния апарат. Работим по всички клинични пътеки по ортопедия и травматология по договор със здравната каса. През 2016 г. на болницата бе присъдена акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 години.

Болницата е експертен, координиращ и контролен орган, в чиито правомощия и функции е предоставянето на експертна оценка на здравното състояние и спортната работоспособност.

Ние сме методичен ръководител на медицинските центрове по рехабилитация и спортна медицина и медицински специалисти в спортните организации.

Лечебното заведение е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по специалността „Спортна медицина“, за което има сключен договор с Медицински университет – София. При нас се обучават и студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”.

Последни новини