Ръководството и екипа на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ИЗКАЗВАМЕ СВОЯТА ДЪЛБОКА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАПРАВЕНОТО НА ЛЕЧЕБНОТО НИ ЗАВЕДЕНИЕ ДАРЕНИЕ от фирма „ИМПАКТ САС“ ЕООД гр. София.

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ!

от екипа на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД е единствената в страната държавна болница по спортна медицина и спортна травматология.
СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” е правоприемник на Национален център по спортна медицина.

Тя е към Министерството на младежта и спорта.
В лечебното заведение се извършват диагностика и лечение (консервативно и оперативно) на спортния травматизъм на опорно-двигателния апарат, както и строго специфични медицински дейности, свързани с детския и масовия спорт и с високото спортно майсторство. Обект на нашите грижи са и спортистите-ветерани. Ние градим професионално доверие и сме в услуга на обществото.
При нас работят водещи специалисти, чиято грижа са пациентите с проблеми в опорно-двигателния апарат. Работим по всички клинични пътеки по ортопедия и травматология по договор със здравната каса. През 2016 г. на болницата бе присъдена акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 години.

През 2016 г. СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД получи най-голямото признание в света на спортната медицина – членство в организацията FIFA Medical Centres of Excellence, като след строга проверка на структурата, медицинската практика, на екипа от
специалисти и на научно-изследователската и обучаващата дейност, получи акредитация. С това се затвърди позицията на СБАЛТОСМ „Проф.д-р Димитър Шойлев” ЕАД като една от водещите клиники в лечението и превенцията на спортни травми, акредитирани от FIFA.

Болницата е експертен, координиращ и контролен орган, в чиито правомощия и функции е предоставянето на експертна оценка на здравното състояние и спортната работоспособност.

Ние сме методичен ръководител на медицинските центрове по рехабилитация и спортна медицина и медицински специалисти в спортните организации.

Лечебното заведение е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по специалността „Спортна медицина“, за което има сключен договор с Медицински университет – София. При нас се обучават и студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”.

Политика на поверителност и защита на личните данни

Ние екипът на Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина – Проф. д-р Димитър Шойлев ЕАД гр. София считаме, че поверителността на Вашата лична информация е приоритет и се задължаваме да спазваме законовите разпоредби за защита на личните данните. С настоящото Ви информираме за това какви лични данни събираме в качеството ни на администратор по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), с каква цел, срок, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

Последни новини

Нашите специалисти

КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ