Обществени поръчки - 2019

Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

АКТИВНА

Документи:

 

 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

обява общ. поръчка по чл. 20,ал. 3 лекарства 2019

 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с удължаване на срока

обява_общ_пор_дост_лекарства_2019_удълж_срок

 • Документация за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

документация лекарства 2019

 • Техническа спецификация – лекарства

техническа спецификация лекарства 2019

 • Проект за договор лекарства

проект на договор лекарства 2019

Документи в /doc/ формат:

образци лекарства 2019

проект на договор-лекарства 2019

Протокол от работата на комисията:

ПРОТОКОЛ_ЛЕКАРСТВА 2019

Таблици за класиране от I до XII обос.позиции:

ОбП_I_2019_класиране

ОбП_II_2019_класиране

ОбП_III_2019_класиране

ОбП_IV_2019_класиране

ОбП_V_2019_класиране

ОбП_VI_2019_класиране

ОбП_VII_2019_класиране

ОбП_VIII_2019_класиране

ОбП_IX_2019_класиране

ОбП_X_2019_класиране

ОбП_XI_2019_класиране

ОбП_XII_2019_класиране

Покана за сключване на договор:

покана за сключване на договор лекарства

Сключени договори:

договор_Фаркол

договор_Фьоникс_Фарма

Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

АКТИВНА

 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

обява общ.поръчка по чл.20,ал.3 мед.консум.и дезинф.2019

 • Документация за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Доставка на медицински  консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

документация мед.консумативи и дезинфектанти 2019

 • Техническа спецификация – медицински консумативи и дезинфектанти

техн.специф. мед.консум.и дезинф.2019

 • Ценово предложение- медицински консумативи и дезинфектанти

ценово предложение мед. консум.и дезинф.2019

 • Проект за договор – медицински консумативи и дезинфектанти

проект договор мед.консум.и дезинф.2019

Документи doc формат:

 • Техническа спецификация – медицински консумативи и дезинфектанти

техн.специф. мед.консум.и дезинф.2019

 • Образци документи

образци мед.консумативи и дезинфектанти 2019

 • Ценово предложение – медицински консумативи и дезинфектанти

ценово предложение мед. консум.идезинф.2019

 • Проект за договор – медицински консумативи и дезинфектанти

проект договор мед.консум.и дезинф.2019

Протокол от работата на комисията:

ПРОТОКОЛ мед_консум_и_дезинф_2019

I_обП_2019-класиране

II_обП_2019_класиране

III_обП_2019_класиране

IV_обП_2019_класиране

V_обП_2019_класиране

VI_обП_2019_класиране

VII_обП_2019_класиране

VIII_обП_2019_класиране

IX_обП_2019_класиране

X_обП_2019_класиране

XI_обП_2019_класиране

XII_обП_2019_класиране

XIII_обП_2019_класиране

XIV_обП_2019_класиране

XV_обП_2019_класиране

XVI_обП_2019_класиране

Сключени договори:

договор_Бикомед

договор_ЕКОС_Медика

договор_Медикъл_Имидж

договор_Медикалпарк

договор_Инфомед

договор_МТИ

договор_Хелмед

Сключени анекси към договори: