Обществени поръчки - 2022

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

 Изтегли

Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишни/консолидирани финансови отчети на публичните предприятия на ММС

Изтегли