Подновяване на лиценз

С Изх.N8644/ 02.05.2017г. издадено разрешително за лиценз на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ – ЕООД