Протокол №31-00-4/20.11.2018 г. за откриване на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по травматология ортопедия и спортна медицина — проф. д-р Димитър Шойлев“

Протокол №31-00-4/20.11.2018 г. за откриване на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по травматология ортопедия и спортна медицина — проф. д-р Димитър Шойлев“

Изтегли:

прот_ММС_конкурс_изп_дирек