Информация

ТРУДОВ СТАЖ
От 2015
СБАЛТОСМ „Проф. Д- р Д. Шойлев”
Началник отделение
„Физиотерапия и рехабилитационна медицина“
От 2009 до 2015 г.
МЦ „Кортекс“
физиотерапевт
От 2005 до 2009 г.
МЦ „Дженерали-Закрила“
физиотерапевт
От 2002 до 2005 г.
ЦСМП-СО
лекар-ординатор
Образование и обучение
2001
Медицински университет – София
Медицински факултет
Специалност Медицина
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ
От 2002 до 2006 г.
специализира физикална и рехабилитационна медицина
Александровска болница – София

Свържете се с Д-р Биляна Атанасова

Email dratanasova@sportsmed.bg

Работно време

Other departments