Информация

2009 – до сега
СБАЛТОСМ „Проф. Д- р Д. Шойлев”
Началник ОАИЛ
„Лечебна дейност“
От 2006 до 2009 г.
ТБ “Остеоцентър България“ АД, София
Координатор по донорство
От 1998 до 2006 г.
УМБАЛ “Царица Иоанна“ ЕАД, София
Лекар – ординатор
Образование и обучение
1997 г.
Висш Медицински Университет
София
1989 г.
“Св. Св. Кирил и Методиѝ“
Велинград
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ
2004 г.
Едногодишна специализация в Университетски и Болничен Център “Клод Урие“
град Лил, Франция
1998 – 2003 г.
Цялостен курс на обучение по Анестезиология и Интензивно лечение към КАИЛ
УМБАЛ “Царица Иоанна“ ЕАД, София

Свържете се с Д-Р КОСТАДИН ШАЛАМАНОВ

Телефон 0886 180 588
Email drshalamanov@sportsmed.bg

Работно време

Other departments