Информация

ТРУДОВ СТАЖ
От 2012год.
Началник отделение Образна диагностика в СБАТОСМ-Проф.д-р Димитър Шойлев ЕАД
От 2010 год.
лекар-рентгенолог СБАЛПФЗ – София Област
От 2003 год.
лекар-рентгенолог в ДКЦ 15 – София ЕООД
От 2000 год.
работи в МЦ 4 гр.София като лекар-рентгенолог
От 1988 год. до 2000год.
лекар-рентгенолог в Общинска болница гр.Харманли
от 1984год. до 1988год.
работи като лекар – ординатор в Пневмо-фтизиатрична болница гр.Харманли
Образование и обучение
1984 г.
Завършва Висш медицински институт
придобита специалност „Рентгенология“ през 1993 год.
София

Свържете се с д-р Снежана Карабоюкова

Работно време

Other departments