Информация

Членство в научни и съсловни организации
 Член на Българския лекарски съюз
Член на Българската ортопедо-травматологична асоциация – БОТА
Член на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология
Член на българското дружество по спортна медицина
Образование и обучение
2002 – 2007
УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”
Медицински университет – София
Ортопедия и травматология (година на придобитата специалност – 2011)
4 юни 2001 – 3 декември 2001
Стопанска академия “Димитър А. Ценов”– гр.Свищов
Център за перманентно обучение и квалификация
Мениджър, специалност Здравен мениджмънт
1992 – 1998
Медицински университет – София
Медицински факултет
Специалност Медицина
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ
2013 г
Курс Високо специализирани дейности в медицината „Артроскопия”
Медицински университет – София
2010 г.
Специализиран курс за артроскопия на коляно и рамо
АртроЛаб, Мюнхен, Германия
2008 г.
Специализиран курс по нови концепции в колянното ендопротезиране
Тюбинген, Германия
2008 г.
Специализиран курс по раменна артроскопия
Анеси, Франция
2008 г.
Специализиран курс IDET, TDD и RF
Хамбург, Германия
2006 г.
Уоркшоп по артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка
гр. София
Лектор: д-р Андрей Девис, Руска академия на науките, Институт по ортопедия
2006 г.
Квалификация по артроскопска хирургия и спортна травматология
Български лекарски съюз
Българско сдружение по ортопедия и травматология „Проф. Бойчо Бойчев”
гр. София
2006 г.
15-ти инструкционален курс SICOT
Прага, Чехия
2005 г.
Специализиран курс по проблеми на медицинското осигуряване на спортни сътезания и прояви
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия
гр. София
2005 г.
Специализиран курс на тема „Спорт и сърце & спортен травматизъм”
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия
гр. София
2001 г.
Специализиран курс по колянна хихургия
Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология (ESSKA)
Будапеща, Унгария
2000 г.
АО курс – Принципи на оперативното лечение на фрактурите
Association for the Study of Internal Fixation (AO) Гр. София
октомври 2000 – ноември 2000
Курс по артроскопска хирургия
Медицински университет – София
Медицински факултет
Катедра по ортопедия и травматология
март 2000
Едномесечен курс по артроскопска хирургия
Медицински университет – София
Медицински факултет
Катедра по ортопедия и травматология

Свържете се с Д-Р ГЕОРГИ ДАМЯНОВ

Телефон +359 888 009 010
Email drdamyanov@sportsmed.bg

Работно време

Понеделник 08:00 - 18:00
Вторник 08:00 - 14:00
Сряда 08:00 - 10:00

Other departments