ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2015

17.04.2015 - Обществена поръчка за медикаменти

17.04.2015 – Обществена поръчка за медикаменти

17.04.2015 – Обявление 
17.04.2015 – Документи 
17.04.2015 – Образци 
17.04.2015 – Техническа Спецификация 
26.06.2015 – Протокол 1 
26.06.2015 – Протокол 2 
08.07.2015 – Позиция 1 
08.07.2015 – Позиция 2 
08.07.2015 – Позиция 3 
08.07.2015 – Позиция 4 
08.07.2015 – Позиция 5 
08.07.2015 – Позиция 6 
08.07.2015 – Позиция 7 
08.07.2015 – Позиция 8 
08.07.2015 – Позиция 9 
08.07.2015 – Позиция 10 
08.07.2015 – Позиция 11 
08.07.2015 – Позиция 12 
08.07.2015 – Позиция 13 
08.07.2015 – Позиция 14 
08.07.2015 – Позиция 15 
08.07.2015 – Позиция 16 
08.07.2015 – Обявление цени 
23.07.2015 – Позиция 1 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 2 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 3 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 4 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 5 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 6 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 7 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 8 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 9 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 10 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 11 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 12 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 13 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 14 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 15 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 16 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 1 Цена 
23.07.2015 – Позиция 2 Цена 
23.07.2015 – Позиция 3 Цена 
23.07.2015 – Позиция 4 Цена 
23.07.2015 – Позиция 5 Цена 
23.07.2015 – Позиция 6 Цена 
23.07.2015 – Позиция 7 Цена 
23.07.2015 – Позиция 8 Цена 
23.07.2015 – Позиция 9 Цена 
23.07.2015 – Позиция 10 Цена 
23.07.2015 – Позиция 11 Цена 
23.07.2015 – Позиция 12 Цена 
23.07.2015 – Позиция 13 Цена 
23.07.2015 – Позиция 14 Цена 
23.07.2015 – Позиция 15 Цена 
23.07.2015 – Позиция 16 Цена 
23.07.2015 – Финално решение 
22.09.2015 – Информация за банкови гаранции 
22.09.2015 – Договор Бикомед 
22.09.2015 – Договор Еколаб 
22.09.2015 – Договор Фьоникс Фарма 
22.09.2015 – Договор МТИ

17.04.2015 - Обществена поръчка за медицински консумативи

17.04.2015 – Обществена поръчка за медицински консумативи

17.04.2015 – Решение 
17.04.2015 – Документи 
17.04.2015 – Техническа Спецификация 
17.04.2015 – Образци 
26.06.2015 – Протокол 1 
26.06.2015 – Протокол 2 
08.07.2015 – Позиция 1 
08.07.2015 – Позиция 2 
08.07.2015 – Позиция 3 
08.07.2015 – Позиция 4 
08.07.2015 – Позиция 5 
08.07.2015 – Позиция 6 
08.07.2015 – Позиция 7 
08.07.2015 – Позиция 8 
08.07.2015 – Позиция 9 
08.07.2015 – Позиция 10 
08.07.2015 – Позиция 11 
08.07.2015 – Позиция 12 
08.07.2015 – Обявление цени 
23.07.2015 – Позиция 1 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 2 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 3 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 4 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 5 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 6 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 7 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 8 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 9 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 10 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 11 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 12 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 13 Окончателно класиране 
23.07.2015 – Позиция 1 Цена 
23.07.2015 – Позиция 2 Цена 
23.07.2015 – Позиция 3 Цена 
23.07.2015 – Позиция 4 Цена 
23.07.2015 – Позиция 5 Цена 
23.07.2015 – Позиция 6 Цена 
23.07.2015 – Позиция 7 Цена 
23.07.2015 – Позиция 8 Цена 
23.07.2015 – Позиция 9 Цена 
23.07.2015 – Позиция 10 Цена 
23.07.2015 – Позиция 11 Цена 
23.07.2015 – Позиция 12 Цена 
23.07.2015 – Позиция 13 Цена 
23.07.2015 – Финално решение 
22.09.2015 – Информация за банкови гаранции 
22.09.2015 – Договор Бикомед 
22.09.2015 – Договор Екосмедика 
22.09.2015 – Договор Елпак 
22.09.2015 – Договор Хелмед 
22.09.2015 – Договор Медикалпарк