ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2016

14.04.2016 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ - Активна

14.04.2016 – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ – Активна

14.04.2016 – Документи 
14.04.2016 – Обявление 
14.04.2016 – Решение 
14.04.2016 – Техническа Спецификация 
14.04.2016 – Образци 
14.04.2016 – Образец – Ценово Предложение 
18.07.2016 – Позиция 1
18.07.2016 – Позиция 2
18.07.2016 – Позиция 3
18.07.2016 – Позиция 4
18.07.2016 – Позиция 5
18.07.2016 – Позиция 6
18.07.2016 – Позиция 7
18.07.2016 – Позиция 8
18.07.2016 – Позиция 9
18.07.2016 – Позиция 10
18.07.2016 – Позиция 11
18.07.2016 – Позиция 12
18.07.2016 – Позиция 13
18.07.2016 – Позиция 14
18.07.2016 – Обявление цени
01.08.2016 – Позиция 11 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 13 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 14 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 11 Цена 
01.08.2016 – Позиция 13 Цена 
01.08.2016 – Позиция 14 Цена 
01.08.2016 – Протокол 1
01.08.2016 – Протокол 2
01.08.2016 – Протокол 3
01.08.2016 – Протокол 4
01.08.2016 – Протокол 5
01.08.2016 – Финално решение
03.10.2016 – Договор Бикомед
03.10.2016 – Договор Еколаб
03.10.2016 – Договор Пачико Дарра

14.04.2016 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - Активна

14.04.2016 – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ – Активна

01.08.2016 – Позиция 1 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 2 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 3 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 4 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 5 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 6 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 7 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 8 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 9 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 10 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 11 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 12 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 13 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 14 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 15 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 16 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 17 Окончателно класиране 
01.08.2016 – Позиция 1 Цена
01.08.2016 – Позиция 2 Цена
01.08.2016 – Позиция 3 Цена 
01.08.2016 – Позиция 4 Цена
01.08.2016 – Позиция 5 Цена
01.08.2016 – Позиция 6 Цена
01.08.2016 – Позиция 7 Цена
01.08.2016 – Позиция 8 Цена
01.08.2016 – Позиция 9 Цена
01.08.2016 – Позиция 10 Цена
01.08.2016 – Позиция 11 Цена
01.08.2016 – Позиция 12 Цена
01.08.2016 – Позиция 13 Цена
01.08.2016 – Позиция 14 Цена
01.08.2016 – Позиция 15 Цена
01.08.2016 – Позиция 16 Цена
01.08.2016 – Позиция 17 Цена
01.08.2016 – Протокол 1
01.08.2016 – Протокол 2
01.08.2016 – Протокол 3
01.08.2016 – Протокол 4
01.08.2016 – Финално решение
03.10.2016 – Договор Бикомед
03.10.2016 – Договор Медикалпарк
03.10.2016 – Договор Елпак
03.10.2016 – Договор МТИ
03.10.2016 – Договор Фьоникс Фарма