През 1979г. проф. д-р Димитър Шойлев тук за пръв път в югоизточна Европа въвежда артроскопията, като метод за лечение в модерната хирургия.
Той създава школа по ортопедия и травматология, а неговите възпитаници сега са най-големите спортни травматолози в България.
В болницата са направени над 30000 хирургични интервенции, от които повече от 20 000 артроскопии на колянна, раменна и глезенна стави.
Лечебното заведение се утвърждава като единствено и водещо в страната в развитието на спортната медицина и единствената в България база за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“.

При нас се осъществява учебна и научна дейност по следните медицински

специалности:
– анестезиология и интензивно лечение;
– вътрешни болести;
– кардиология;
– педиатрия;
– ортопедия и травматология;
– физикална и рехабилитационна медицина;
– образна диагностика;
– клинична лаборатория;
– спортна медицина.

Болницата има договор с Медицинския университет гр.София за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“ и обучава студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”, с която има сключен договор.
В момента, при нас специализират 4 лекари за придобиване на специалност „Спортна медицина“.
В периода 2013г.-2015г. 90 студенти редовно обучение в „Национална спортна академия – Васил Левски” – гр.София, факултет „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ, специалност „Кинезитерапия”.