Д-р Георги Дамянов, Изпълнителен директор
Веселина Ганчева, Главна медицинска сестра

Консултативно-Диагностичен Блок

Д-р Пенка Василева, началник отделение
Д-р Елка Боева, кардиолог
Д-р Златолина Дамянова, педиатър и спортна медицина
Д-р Светла Кучева, педиатър
Д-р Първан Първанов, кабинет „Спортна медицина“
Д-р Мария Бобева, кабинет „Функционални изследвания“
Зоя Върбакова, старша мед.сестра
Атанаска Петрова, санитар

2. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:

2.1. Клинична лаборатория

Д-р Евгения Банкова, зав. кл. лаборатория
Д-р Веселин Петров, лабораторен лекар
Славка Стоянова, лаборант

3. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

3.1. „Образна диагностика“

Д-р Снежана Карабоюкова, нач.отдел.Образна диагностика
Ганка Николова, рентгенов лаборант
Цецка Вълчева,рентгенов лаборант

3.2. Физиотерапия и рехабилитационна медицина

Д-р Биляна Атанасова-Тошева, нач. отд. физиотерапия и спортна медицина
Елвира Никовска, кинезитерапевт
Станислава Спасова, рехабилитатор
Милен Танев, кинезитерапевт

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

1. Отделение по „Спортна травматология и ортопедия“ с операционен блок

Д-р Валентин Матев, началник отделение
Д-р Венцислав Тимушев, хирург-ортопед

Илияна Гайдарова, операционна сестра
Галина Чардаклийска, старша мед. сестра
Диляна Георгиева, мед. сестра
Мариана Минова, мед. сестра
Емилия Вълчанова, мед. сестра
Виолета Павлова, мед. сестра
Ваня Попова, мед. сестра

Санитари:

Мария Чакърска
Веска Средкова
Виолета Тасева
Магдалена Стоянова

2. Отделение „Анестезия и интензивно лечение”

Д-р Костадин Шаламанов, началник отделение
Д-р Стоян Бонев, анестезиолог
Десислава Спасова, старша мед. сестра
Елена Петкова, санитар

3. Болнична аптека

Ана Маноилова, магистър фармацевт

4. Административен блок

Гергина Тасева, главен счетоводител
Наталия Кръстева, икономист
Любов Акалска, касиер
Инж. Радомира Ковачева, „Личен Състав“
Йордан Акалски, шофьор на линейка
Диан Йорданов, охрана
Никола Петров, охрана
Иван Иванов, охрана