• Благодарност

    Ръководството и екипа на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ИЗКАЗВАМЕ СВОЯТА ДЪЛБОКА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАПРАВЕНОТО НА ЛЕЧЕБНОТО НИ ЗАВЕДЕНИЕ ДАРЕНИЕ от фирма „ИМПАКТ САС“ ЕООД гр. София.

    С ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ!

    от екипа на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ