Информация

ТРУДОВ СТАЖ
От 2001 г – до сега
Началник Клинична лаборатория в СБАТОСМ-Проф.д-р Димитър Шойлев ЕАД
От 1991г. до 2001 г.
завеждащ Лабораторно отделение в Републикански център по спортна медицина /СБАЛТОСМ/
От 1977г. до 1991г.
аботи в Биохимичната лаборатория към ЦНПДС към БСФС, където следи и участва в тренировъчния процес на национални, проектоолимпийски и олимпийски отбори
От 1977г. до 1991г.
работи в Биохимичната лаборатория към ЦНПДС към БСФС, където следи и участва в тренировъчния процес на национални, проектоолимпийски и олимпийски отбори
През 1979г.
полага изпит за придобиване на специалност „Клинична лаборатория“
От 1975г. до 1979г.
специализира „Клинична лаборатория“ в Медицинска Академия гр.София
От 1974г. до 1977г.
работи като лекар-ординатор в Клинична лаборатория – Районна болница гр.Ботевград
Образование и обучение
1974 г.
Медицина в Медицински факултет на Медицинска Академия
София

Свържете се с д-р Евгения Банкова

Работно време

Other departments