Информация

Д-р Венцислав Тимушев 

0889-441-539

 Ортопед – травматолог, специалист артроскопска

хирургия

Завършва Медицински университет София, Факултет по медицина през 1995 г.

Придобива специалност по “Ортопедия и травматология” през 2004

Завършва специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2017 г. в МУ-София
Факултет по обществено здраве

Участва в множество обучения и специализирани курсове в областта на артроскопската хирургия

Член на БОТА от 2004, член на AAOS от 2019

Лечение на:

  • Травми и заболявания на менискусите, връзките и хрущяла на коляното
  • Артроскопска хирургия
  • Колянна хирургия
  • Спортна травматология и медицина
  • Травми на раменна става

– Осъществени над 10 000 оперативни интервенции

На всеки пациент ще бъде предложен индивидуален план за лечение и рехабилитация. При нужда
от оперативно лечение, подготовката, осъществяването и възстановяването ще бъде
предварително обсъдено с пациента.

Свържете се с Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ТИМУШЕВ

Телефон +359 889 441 539
Email ventzi.tim@gmail.com

Работно време