Медицинска дейност

I. КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК (КДБ)

1. ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
1.1. Кабинет по травматология и ортопедия
1.2 Кардиологичен кабинет – ехограф, ЕКГ, функционални изследвания, предоперативна консултация
1.3. Кабинет спортна медицина
1.4 Кабинет за лечение с разтежни фактори

2. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:

2.1. Клинична лаборатория

3. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА:

3.1. Образна диагностика
3.2. Физиотерапия и рехабилитационна медицина
3.2.1.секция за електро-светлотерапия
3.2.2.секция по кинезитерапия
3.2.3.термотерапевтична секция

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

1. Отделение по „Спортна травматология и ортопедия“ с операционен блок
2. Отделение „Анестезия и интензивно лечение”

ІІІ. БОЛНИЧНА АПТЕКА