• Решение на Министерският съвет относно имот – публична държавна собственост,за частна

    С решение Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост, за частна и го апортира в капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД. Имотът се намира в столичния район „Изгрев“ и представлява част от Център „Спорт и здраве“. Това е сградата „Национален възстановителен център“, построена през 1988 г.