• Подновяване на лиценз

    С Изх.N8644/ 02.05.2017г. издадено разрешително за лиценз на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ – ЕООД

  • Включване в търговския регистър

    На 27.01.2017г. с Изх.N20170127124702 , Агенцията по вписванията удостоверява, включването в търговския регистър на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ – ЕООД